...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެލަނބުލި
ނ.
(1) ނަރުބޮނޑިއެއްހެން ހެދިފައި އޮންނަ ވެޔޮގަނޑެއް.
މިއީ ދިވެހިބޭހުގެ ފަތްޕިލާވެލީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗެކެވެ.
(2) މިވެލުގައި އަޅާ ވަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަނބަވެޔޮ . ރަންއުޅާލި . ބަދަބަދަވެޔޮ . އުނބުލި . އުނބުލިވެއު . ވެހާ . ވެނައުބުލި . ވެއުއުބުލި . ވެލާއަނބުލު . ވެލާއުނބުލެ . ވެލެއަނބުލު . މުދިވެއު . ފުނަފިވެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ