...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެލާނާވަރު
ނ.
(1) އިހުގައި ދިވެހި ލަޝްކަރު ހިމެނިގެންވާ ހަބައިގެ ތެރޭން އެއްބައިގެ ނަން.
(2) އިސްތިންވަރުން އެއްވަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެލާނާ . ފަސްއަށި . ދެވަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ