...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެލާބިސް
ނ.
ވެލާ އަޅާ ބިސް.
މިބިސް ހުންނަނީ ތޮށިގަނޑު މަޑުކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިހުކަޑި . ވެލައިބިހި . ވެލާކޮނުން . ވެލެއިބިސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ