...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެލާވެލި
ނ.
(ގ) ވާވެލާވެލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާސަރީ . ރިގިނި . ކަނޑުމަތި . ކުނބުކޮޅު . ކުނބުކޮޅު އާލާތް . އާލާތް . އެއްވަލަކަށްހެދުން . ވަލަވެރި . ވަލަވެލިއާލަތް . ވެލަށްދުވުން . ވެލާވެލި . ވެޑުން . މައު . ދުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ