...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެލިއުޑި
ނ.
(ސ) (1) އުނިޔަމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ހިމަ ދިގުކޮށް ތިބޭ ބާވަތެކެވެ.
ގިނައިން ތިބޭނީ މޫދުގެ ވެލިގަނޑުގައި ވަޅުލެވިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެލިއޫޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ