...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެލިމަށި
ނ.
(1) މޫދުގައި ހެދޭ ހުދުކުލައިގެ ވެލިގަހެއް.
މިގަސް ހެދެނީ، ވެލަށްދެމޭ ގޮތަށެވެ.
މިގަހުގެ ފަތަކަށް ހުންނަނީ ވެލި ފޮއްޗެވެ.
(2) ވެލިފޮތިގަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެލިފޮތިގަސް . މަށި . ގަނޑުމަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ