...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެލިމަޑި
ނ.
ވެލިގަނޑުމަތީގައި ބަނޑުޖެހީމާ ވެލިގަނޑާ ވަރަށް އެއްގޮތް ކަމަށް ދައްކާ މަޑިއެއް.
މިގިނައިން ތިބޭނީ މޫދުގެ ވެލިގަނޑު ތެރޭ ވަޅުޖަހައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެލަމަޑި . ފިލައިމަޑި . ފިލެއިމަޑި . ފިލޯމަޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ