...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެލިފަށް
ނ.
(1) މަށިވެލީގެ ރޮނގު.
(2) ކަނޑާއި ގަސްކަރައާއި ދޭތެރޭން، ރަށަކުން ފެންނަ ވެލީގެ ހުދުފަށް.
(3) ކަނޑު ދަތުރުކުރާއިރު ރަށެއްގެ ވެލި ފެންނަ ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެލިފަށޮ . ވެލިފެނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ