...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެލިފެނުން
މ.
ކަނޑު ދަތުރު ކުރަމުންދާއިރު ރަށް ރަށުގެ މަލައުސް ވަމުންގޮސް ރަށުގެ ގަސްކަރައާއި ކަނޑާއި ގުޅޭ ހިސާބުން ވެލިފަށް އެނގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ