...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެލިފޮތި
ނ.
(1) ފަތިކޮށް ވަށްކޮށް ހުންނަވެލި.
(2) ޖަރީގެ މަސައްކަތަށް ގެންގުޅޭ އެލްމެނިއަމް ނުވަތަ މަޢުދަނީ ތަކެތިން ވަށްކޮށް ފަތިކޮށް ކުދިކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ އެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެލިމަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ