...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެލިގަނޑު
ނ.
މުޅިން ވެލިން އޮންނަ ފަސްގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނަފަސް . ހަނަފަސްބިން . ހަރުފަސް . ހިރަފުސް . ހިރަފުސްކަން . ހިރަފުސްވުން . ރަށްގިރުން . ބީހުން . ކޮލިކިޔުން . އަރިތާކިހާ . ވަޅުވަނުން . ވަޑިލެވުން . ވެންބޮޅު . ވެލިއުޑި . ވެލިމަޑި . މަޑުފަސް . މޫދުމައު . ފަސްގަނޑު . ފަސްގަނޑުހެދުން . ފިށިމަތި . ދޮންވެލިފިނޮޅު . ދޮންވެލިތުނޑި . ތުނޑި . ލާޖެހުން . ގޮނޑުދޮށު ގުނބޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ