...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެލުމުރުގަ
ނ.
(ޏ.) މުރަނގައިގެ ބާވަތެއް.
މިހުންނާނީ، ތޮޅި ހިމަ ދިގުކޮށް ކޯނި ކޯންޏަށެވެ.
މީގެ ތޮޅީގެ އޮށްތައް ބޭރުން އެނގެން ހުންނާނެއެވެ.
އާދައިގެ މުރަނގައަށްވުރެ މީގެ ފަތް ބޮޑެތިވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ