...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެލެ
ނ.
(ގ) ވެޔޮ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިމެރި . ހިތިކަދޫވެލެއްގެ ބުޑަށް ފެންކަމުގައި މާމުއި އެޅިއަސް އޭގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮންޏެއް ނުވާނެއެވެ. . ހުޅުބަލިފެލާ . ހެމަވަތި . ނަންރީތިމާ . ނިފާޅަ . ނީލޯފަރު . ރަންގުވެޔޮ . ބަނބަރަ . ބަރަބޯ . ބަދަބަދަވެޔޮ . ބިލަވެޔޮ . ބިލެއްކައްޓަލަ . ބިލެތް . ބިލެތްކައްޓަލަ . ބުރަނދަ . ބެއިވެޔޮ . ބޮޑުކޮލި . ބޯވެލި . ބޯގަންވިލާ . ކަހަނެގޮނޑި . ކަށިގޯނބިލި . ކަރާ . ކައްޓަލަ . ކަދޫ . ކިރިފޮހޮނޑަވެޔޮ . ކުރުކުރު . ކުދިމައު . ކުދިމާ . ކެކުރި . އަސޭމިރުސް . އިރުދޭމައު . ވިހަލަގޮނޑި . ވެޔޮގަނޑު . ވޭމުއި . މަގުދިލުން . މަޚުމާތޮޅި . މާރަނަ . މާފާޅަ . ފާގަ . ފިއްތެއޮބަޑި . ފުފޫ . ފެހަނޑަވެޔޮ . ފެހެނޑަވެޔޮ . ފެންބިލެތް . ފެންކަނދިލި . ފެންކުނބުރުވާނި . ފެފޫ . ދާގަނޑުކެކުރި . ދިގުތޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ