...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެލް
ނ.
(ޏ) ގަސްގަހާ ގެހީގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ވެޔޮ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެލްޑަންކުރުން . މެޓުރިކު . ލަކުސަނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ