...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެލްމެރަގަ
ނ.
(ޏ) މުރަނގައިގެ ބާވަތެއް.
މި ހުންނާނީ، ތޮޅި ހިމަދިގުކޮށް ކޯނި ކޯންޏަށެވެ.
މީގެ ތޮޅީގެ އޮށްތައް ބޭރުން އެނގެން ހުންނާނެ އެވެ.
އާދައިގެ މުރަނގައަށްވުރެ މީގެ ފަތް ބޮޑެތި ވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ