...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެސް
އ.
(1) ދޭދޭ ބަސްގުޅައިލުމުގައި ބޭނުންކުރާ އަކުރެއް.
މިސާލު:
އަޙްމަދުވެސް، އަނީސް ވެސް އައެވެ.
(2) ދެން، އަދި، ނަމަ، މި ބަސްބަހާއި ގުޅުވައިގެން ބޭނުންކުރާ އަކުރެއް.
މިސާލު:
ހ.
ދެންވެސް ބުނާށެވެ.
ށ.
އަދިވެސް ކުޅޭނަންތަ? ނ.
ނަމަވެސް ހަނދާންކުރާތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަނދުވަންހަ . ހަނދުވަރީމައު . ހަނާ . ހަނާކަފަ . ހަނާއެޅުން . ހަނި . ހަނޯބެރުން . ހަންގަނޑު . ހަންޑަވާޅި . ހަރާންބަޅުމަސް . ހަރާންފަދަ . ހަރުފަ . ހަރުފަތް . ހަޅަންގަޅިއްވުން . ހަކުރުހަލާނފަތް . ހައްބަ . ހައްބަމުކައްބަވެސްނެތުން . ހައްބުރު . ހައްދޫކަނޑުފަނިގޮޅާ . ހަވަރުހުއްޓިލެއްވުން . ހަމަ . ހަމަހިލާ . ހަމަހިލޭ . ހަމަހިލޭދިނުން . ހަމައެކަނި . ހަފޮޅުން އެތެރެވުން . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހަދިޔާބަޑި . ހަތަރުއަރި . ހަތަރުމުރިނގު . ހަތަރުފަރާތުންތެދުއުއިއެރުން . ހަތަރުފިޔަދޫނި . ހަތި . ހަތްފުކުދިއްލުން . ހަތްދުވަސްވުން . ހަލާދަނޑީގެ ދެކޮޅު ބަލާށެވެ. . ހަލާދަނޑި . ހަސް . ހަސްނެތުން . ހަސްނެތް . ހަސްފަސްނެތުން . ހަސްފަސްނެތް . ހާކަނޑުގައި ލަބަރިތެޅުން . ހާއްޔޯ . ހާލަކުންނާދަލަކުން . ހިނދި ދަހަނގު ވުން . ހިނގައިލުން . ހިނގާލަންދިއުން . ހިނގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ