...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެސްނޫ
ނ.
(1) ބުލޫނި.
(2) ގަދަނޫކުލައެއްގެ ކުނޑިއެއް.
މިބޭނުން ކުރަނީ، އެއްޗިހީގައި ކުލަޖެއްސުމަށާއި ކުލަ އުފެއްދުމަށެވެ.
(3) ވެސްނުލުގެ ކުލައިން ނަންދެވިފައިވާ ކުލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުލޫނި . ވެސްނިލް . ވެސްނޫލުން . މަސްކަޅިކުރުން . ގޮބޮޅިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ