...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެސްނޫލުން
މ.
ހުދު ފޭރާން ދޮވެ ސާފުކުރުމަށްފަހު، ވެސްނޫ، ފެނަށް ގިރުވައިގެން ފޭރާމުގައި އެކުލައިގެ ފަނޑު އަސަރު ހިއްޕުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ