...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެސްކޯޓް
ނ.
ގަމީހުގެ ބޭރުންލާ އަތް ނުހުންނަ ބާރު އެއްޗެއް.
މިއީ ކުރިމައްޗަށް ގޮށް އަޅާފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ