...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެޑަ
ނ.
(ޏ،ސ) (1) ފޭރާން ވިޔާއިރު ނުވަތަ ކުނާވިޔާއިރު ދުޅަ ނަގަން ގެންގުޅޭ އެތި.
(2) އެއްޗެއް އަނެކައްޗަކަށް އޮޅައިލުމަށް ކުރާ އަމުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ