...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެޑިމަތި
ނ.
(ޏ) މަސްބަހާއިރު ބަޔަކަށް 63 މަސްލިބުމުން އޮޑިވެރި ފަރާތުން ދޭ ބޮނޑިބަތުގެ ހަދިޔާއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ