...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެޑުވުން
މ.
ބޭންދުން، ބޭއްވުން، މިދެބަހުގެ އެންމެ މާތްގޮތް.
މިސާލު:
ރަސްކަމަށް އިސްކުރާ ބޭފުޅަކު ތަޚުތުގައި ވެޑުވުން.
ތުއްޕުޅު ދާންމަތިކޮޅުގައި ވެޑުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެޑުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ