...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެޔޮ
ނ.
(1) (ވެއު) އަމިއްލަ ބާރުގައި ކޮޅަށް ނުހުންނަ، ދިގުވަމުން ހެދޭ ގަސް.
(2) (ވެވު) މީހުންއެރި ފެންވަރައި ހެދުމަށް ކޮނެ ކައިރި ހަދާފައި ހުންނަ ފެން ފެން ގަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކި . ހިތިއެޅުން . ނަރު . ނަރުފަޅޯ . ނާސަރީ . ރަންގުވެޔޮ . ބަރަބޯ . ބަދަބަދަވެޔޮ . ބިލެއްވެޔޮ . ބެރުން . ބޭކެނބިވެޔޮ . ބޭކެންބާވެޔޮ . ބޯކު . ކަށިކުނބުރު . ކަނދޮ . ކައްކަތަޅައި . ކިސަމަޑި . ކުނބުރުވެޔޮ . ކުރިޖެހުން . ކޯނިފަޅޯ . އިހާފަޅޯ . އިރަށްދުވާފިލާ . އުނބުލިވެހާ . އުނބުލިވެއު . އޮށްގޮނޑިގަސް . ވަށްކަންފަތި . ވަޅުފެހި . ވަޅުޖަޑާ . ވައުކަނދަ . ވައް . ވަލެފަޅޯ . ވިހިލިފަޅޯ . ވެއްޕިލާ . ވެވު . ވެލަށްދުވުން . ވެލަނބުލި . ވެލަތެރާ . ވެލެ . ވެލް . ވެއުފިލާ . ވެޔޮގަނޑު . މައު . މައުފަޅޯ . މަތިވައް . މާފަޅޯ . މިރިހިފިލާ . މުއްދަތިލާގާގަނޑު . މުދިވެއު . ފަހަނޑަވެލާ . ފަޅޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ