...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެޔޮވެލާވެލި
ނ.
ވެލަށްހެދޭ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ގަސްގަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާސަރީ . ވެލަށްދުވުން . މައު . ދުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ