...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެޔޮފަޅޯ
ނ.
ފަޅޮލުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ރަނޑިއެއްގައި ކޯންޏަކަށް ވާހެން އެތައް ފަޅޮލެއް އަޅާ ގަސްގަހުގެ ފަޅޯ.
މިފަޅޯ ހުންނަނީ އެހެން ފަޅޮލާ ޚިލާފަށް ވަށްކޮށް ކުދިކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަރުފަޅޯ . ކޯނިފަޅޯ . އިހާފަޅޯ . ވަލެފަޅޯ . ވިހިލިފަޅޯ . މައުފަޅޯ . މާފަޅޯ . ފަޅޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ