...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެޔޮގަނޑު
ނ.
(1) ޒީނަތުގެ ގޮތުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ބޭނުމަކަށްޓަކައި ހައްދައި، ތަންތަނަށް އަރުވާ ވެޔޮ.
(2) ބޭނުން ކެނޑިފައިވާ ވެޔޮ.
(3) މަސައްކަތް ތެރި ކަމުގެ ގޮތުން ވެލެއް ސިފަކޮށް އެއްޗެހީގައި އަޅާ ކުރެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރަބޯ . ބޯކު . ވެލަތެރާ . މަތިވައް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ