...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޭ
ނ.
(ލ) ދަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑަސްތުން . ހަނި . ހަނުކިޔާލަވަ . ހަންޑިޓައްކެނޑުން . ހަރަކާތްތެރި . ހަރަކާތްތެރިން . ހަރަކާތްތެރިކަން . ހަރަކާތްތެރިޔާ . ހަރުހަށްފަތި . ހަރުކަށި . ހަރުކަށިވުން . ހަޅޭފަށް . ހައްމާމު . ހައްދުޖެހުން . ހަމަނޭވާ . ހަފުސް . ހަދްޔު . ހަތަރުހިތި . ހަތަރު ބީރުންގެ ވާހަކަ . ހަތަރުއަވަށް . ހަތްއަޖައިބު . ހަލަބޮލި . ހަލަބޮލިކަން . ހަސްފަސް . ހަސްފަސްނެތުން . ހަސްފަސްނެތް . ހާންތި . ހާންތިކަން . ހާންތިވުން . ހިނބުޅެ . ހިނދުން . ހިނގުން . ހިންނަ . ހިރިގައު . ހިރުވުން . ހިއްމަތުބޯޅަ . ހިތިދުވަސް . ހިތްހިތަކަށްވުން . ހިތްފަޅައިގެންދިއުން . ހިސްޓީރިޔާ . ހިޔާ . ހީނާ . ހީވާގޮތް . ހީލި . ހުންގާނު ދޫނި . ހުންގާނުއުޅައްގަނޑު . ހުރަވޭން . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ހުކުރުނަމާދު . ހުފުރަދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ