...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޭން
ނ.
(1) ދެމިހުންނަ ތަދު.
(2) ކެކުޅުން.
(3) ރިހުން.
(4) އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އެއްޗެއް.
(5) މަޖާޒު:
ހިތާމަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރަވޭން . ހޮހަޅަ . ނާރެހި . ނޭވާކޮޅަށްދިއުން . ރިހުން . ރިހުންނެގުން . ކަނޑަހަލި . ކެތް . ކެތްތެރި . ކެތްތެރިކަން . ކެތްތެރިވުން . ކެތްތެރިޔާ . ކޮއްލަވާނި . އަޑުކިއުން . އަޑުއެރުން . އިންތިހާ . އެފަދަވަރު . އެލިބައިން . ވައިރިހުން . ވައިދިނުން . މަރުފަލިޖެހުން . މަރުގެސަކަރާތް . މައިލަގޮނޑިޔަށް ކެތްނުވުން . ދުކު . ތަދު . ތަދުވާތަން . ތެއްރެ . ސަޒާލިބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ