...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޭންވަރު
ނ.
ވިހާންބަނޑުގައި ރިހޭއިރު ގަދައަށް ނަގާ ރިހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިހުންނެގުން . އެލިބައިން . ވައިދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ