...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޭރު
ނ.
(1) އެއްގަމުގައި ހެދިފައި ހުންނަ ފެންފެންގަނޑު.
(2) ރާއްޖޭގައި ބުޑިސްޓުދީން އޮތްއިރު، ހާމުދުރުން ދިރިއުޅުމަށާއި އަޅުކަންކުރުމަށް ހަދައިފައިވާ ތަންތަން.
މި ތަންތަނުގައި އެއް ޢިމާރާތަށް ވުރެ ގިނަ ޢިމާރާތް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުހިތި . ހަތަރުއަވަށް . ހިނބުޅެ . ހިތިދުވަސް . ރީ . ބަޅިނދެމަޓި . ބަޅިނދި . ބަޅިދެ . ބޭރުހުލި . ބޮޑުތަކުރުދަން . އަވަށް . އިސްވަރުދަންމަތި . ވައިތަންޑު . ވެށެއަލިމަތި . ވޭރުހުލިބެއްދުން . ވޭރެހުލި . ދާގަބާ . ދެދޮރޯށިދޭތެރެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ