...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޭރުހުލި
ނ.
ހިމަ ދިގު ކުޑަވަރެއްގެހޭ ސޫތްޕެއް.
މީގެ އުނަގަނޑު ވަރަށް ހިމަވާނެއެވެ.
މީގެ ކުލައަކީ މާބާރު ފިޔަ ކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނބުޅެ . ރީ . ބަޅިނދި . ބަޅިދެ . ބޭރުހުލި . ވައިތަންޑު . ވެށެއަލިމަތި . ވޭރުހުލިބެއްދުން . ވޭރެހުލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ