...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޭމުއި
ނ.
ހަކީމީ ބޭހުގެ ތެރޭގައި ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް.
މިއީ ވެލެއްގެ ގޮތަށް ހެދޭ ގަހެއްގެ ދަނޑިއާއި މުލެވެ.
މީގެ ރަހައަކީ، ގަދަ ފޮނިރަހަ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެއިމުލް . ވޭމުލެ . ވޭމުލެއް . ވޭމުލް . ވޭމޫ . ސަރުބަތު . ޒަންޖަބީލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ