...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޭތުވެދިޔަ
ނއ.
(1) ފާއިތުވެ ދިޔަ.
(2) މާޒީވެ ދިޔަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިމިނިމުނުކަން . ރޭ . ކުރި . އިހު . އިސް . ވެދިޔަ . މާޒީ . ފަހަތަށްބެލުން . ފައިބެއަހަރު . ފަސް . ދުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ