...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޮށިމަސް
ނ.
ފަރުކައިރީގައި އުޅޭމަހެއް.
މިމަސް ހުންނަނީ ލައްޓިއާ ދާދި އެއްސިފައަކަށް ކުރެހުންނެތި އެއްކުލައަކަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޭމަސް . ހޭމަސް ހެލުން . ވެށިމަހަ . ވެށިމަސްކަންނެލި . ވެށިމަސް . ވެށިމަސްމިއަރު . ވެށިމަސްމޭރެ . ވޮށިމަސް މިޔަރު މަސްބުރިއަށް ބަހަލައްޓައިގެން އޮންނަހެން އިނުން . ވޮށިމަސްކަންނެލި . ވޮށިމަސްމިޔަރުގެ މަސްބުރި . ވޮޓިމަހަ . ވޮޓިމަހަމޭރެ . މެށިމަސް މިއަރު . މެށިމަސްކަންނެލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ