...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޮށިމަސްމިޔަރު
ނ.
ވޮށިމަހާ ގާތްކުރާ ސިފަޔަކަށް ހުންނަ ނުލަފާ މިޔަރެއް.
މީގެ އަނގައިގައި ދަތް ހުންނާނީ ދެބަރިއަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެށިމަސްމިއަރު . ވޮށިމަސްމިޔަރުގެ މަސްބުރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ