...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޮށިމަސްމިޔަރުގެ މަސްބުރި
"ވޮށިމަސްމިޔަރުގެ މަސްބުރި" ނ.
މަޖާޒު:
މީހަކު އަޅައިގަނެގެން ބަލަބަލައި ހުންނަމީހާ ނުވަތަ އެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވޮށިމަސްމިޔަރުގެ މަސްބުރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ