...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޮށިދާރަ
ނ.
ބައެއްތަކެތީގެ ކައިރިފަށުގައި ހަރުކޮށްފައި އޮންނަ ދުންޏެއްގެ ދެއަރިމަތި ގުޅޭތަން.
ނުވަތަ ކައިރިފަށް.
މިސާލު:
ދޮލަނގުގެ ވޮށިދާރަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވޮށިދާރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ