...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޮށުކެވެލި
ނ.
(1) އެއްބޮޅުތެރެއަށް އަނެއްބޮޅު މަހައިގެން، ގަތައިފައި ހުންނަ ކެވެލި.
މިއީ ވޮށް އެލުވާން ބޭނުންކުރާ ކެވެއްޔެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރުނގުޅި . ވޮށުކެވެލި ފައްޓަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ