...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޮށުފިލާ
ނ.
ކުދިންނަށް އަކުރު ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އަކުރު އަޅައިދޭން ވެލިއަޅައިފައި ހުންނަ ތަބައްފަދަ އެއްޗެއް.
ގިނައިން މިހުންނަނީ ލަކުޑިން ހަދައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެށެފެލަ . ވޮށުފިލާއެޅުން . ވޮޓެފެލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ