...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޮށް
ނ.
ރަންވަށްލޮއިން ހަދައިފައި ހުންނަ ބާވަތެއްގެ އެލުވާ ބައްތިއެއް.
ޢާންމުގޮތެއްގައި މިހުންނާނީ ދެތަބައްލައި، މަތީ ތަބަކަށް ކަފައިން އަނބުރައިފައި ހުންނަ ފުއްލައި ކާށިތެޔޮ އަޅައިގެން ދިއްލޭނެ ގޮތަށެވެ.
ކިތަންމެފުކެއް ދިއްލޭނެހެންވެސް ވޮށް ހަދައިފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަފޮޅު . ހަތްފުކުދިއްލުން . ރަހުއިތެޔޮ . ވެށަލިމަތި . ވެށަބައިނި . ވެށުފުކި . ވެށެ . ވެށެހުޅުޖެހުން . ވެށެނިވާދީނާ . ވެނަޖެހުން . ވޮށުކެވެލި . ވޮށުފުއް . ވޮށް . ވޮށްބައިން . ވޮށްކޮޅުހެދުން . ވޮށްއެރުވުން . ވޮށްގަސް . ވޮށްގެ . ވޮށްޕިލާ . ވޮޓާ . ވޮޓުކޮކާ . ވޮޓުކޮޓާ . ވޮޓެ . މަލްކާލި . ފުއްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ