...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޮށްއަލިވާހިސާބު
ނ.
(1) ގާތެރޭގައި ދިއްލާފައި ހުންނަ އެއްޗެއްގެ އަލި ބޭރަށް ނުކުމެފައިވާ ހިސާބު.
(2) ޚުލްޤު ހެޔޮ ތަހުޒީބު އިންސާނުންގެ މެދު މިސާލު:
ތިޔައީ މައިދަރިންގެ ތެރޭގައި ނުދިއްލޭކަހަލަ ހަޑި ހުތުރު ވާހަކައެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ