...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޮށްގެ
ނ.
ގަނޑުވަރުގެ ގެކޮޅުތަކުގައި ދިއްލާ ވޮށްތަކާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރާ ތަން ދުވާލު ވޮށްތައް ފުހެ ސާފުކޮށް އަދި އުނގުޅަން ހުރި އެއްޗެއް އުނގުޅައި އަލިކޮށް (ފުށްއަނބުރައި (ތެޔޮއަޅައި) ހަދަނީ މިތަނުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ