...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޮނަދޮނަ
ނއ.
(ބދ.) (1) "ވެ،ދާ" (އިތުރުވެ، (އުނިވާ) (2) ވޮޑި، ގިރާ މިސާލު:
މަގޭ ވޮނަދޮނަ ރާއްޖެ.
މާނަ:
އަހަރެންގެ ވޮޑިގިރާ ރާއްޖެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވޮނަދޮނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ