...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޮލީބޯޅަ
ނ.
(1) ދާގަނޑެއްގެ މަތިން ދެފަރާތަށް ބޯޅަޖަހައިގެން ބިމުގައި ބޯޅަނުޖައްސައި އަތުން ކުލޭ ކުޅިވަރެއް.
މިކުޅެނީ ކޯޓެއްގައެވެ.
(2) ވޮލީކުޅެން ގެންގުޅޭ ބޯޅަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ