...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޮޑަ
ނ.
(ގ.) (1) އެކަތި އަނެއްކައްޗާއި ލަފައިލުމަށް ބޭނުންކުރާ ވާގަޑު.
(އޮޅު) (2) ކުނަލުގެ ކައިރި ފަހަން ގެންގުލޭ ވަކަފަށް.
(3) ފޭރާން ކުރާއިރު ނުވަތަ ކުނާ ވިޔާ އިރު ދުޅަ ނަގަން ގެންގުޅޭ އެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވޮޑެޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ