...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޮޑިގެންވުން
މ.
(1) ވުން.
މިބަސް ﷲ ތަޢާލާ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ބުނާ ގޮތް.
(2) (ބދ) އިންނެވުން ނުވަތަ އުޅުއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިސްވެވޮޑިގެންވުން . ދިރިދެމިވޮޑިގަތުން . ދިރިދެމިވޮޑިގެންވުން . ދެކެވޮޑިގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ