...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޮޑެޔާ
ނ.
(ގ.) ވޮޑަ.
އެކަތި އަނެކެއްޗާއި ލަފައިލުމަށް ބޭނުންކުރާ ވާގަނޑު (އޮޅު) (2) ކުނަލުގެ ކައިރި ފަހަން ގެންގުޅޭ ވަކަފަށް.
(3) ވިޔާއިރު ދުޅަނަގަން ގެންގުޅޭ އެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ