...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޯރާ
ނ.
ކުރީގައި މާލޭގައި ވިޔަފާރި ކުރަންތިބި ޝިޢައީންގެ ބޯރާ ޖަމާޢަތުގެ މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުންބާބާޒާރު . ބުންބާމީހުން . ބޯރާ . ބޯރާއިން . ވޯރާވިޔަފާރިވެރިން . މުއްލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ