...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޯކީޓޯކީ
ނ.
ދުރަށް އަޑުފޮނުވައި ދުރުން އަޑުލިބޭ ގޮތަށް ބޭނުންކުރާ މުއާޞަލާތީ އާލަތެއް.
މި މަސައްކަތް ކުރަނީ ބެޓެރީންނެވެ.
މިއީ ވިއުގައެއް މެދުވެރިނުކޮށް ބޭނުންކުރާ އަތްމަތީ އާލަތެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޓޯކީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ