...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހަ
ނ.
މަސް.
(އެއްގަމު މަހާއި (ކަނޑުމަސް)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުބެލުން . ހަނދުމަސް . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހަތިކޮޅު . ހަތޭލި . ހަޔާތުލްއީމާނީ . ހިކަނދުބަނޑޮ . ހުންގާނު ދޫނި . ހުއްދަ . ހުއްދަކަން . ހެއުހިނގަމަސް . ހެއުމީހާ . ހެޔޮވަރު . ހެޔޮވަރުކަން . ނަރަވިލެވި . ނާބަ . ނިގޫދިގުހިކާ . ރަންދި . ރިނދަވާލި . ރޯދާފޮއިހަނޑޫ . ބަނދަރުމަތި . ބަނޑަހަ . ބަރަށްބަރު . ބަބުރުހަނދި . ބިލެތްތަޅާވަން . ބުރުޅިއަމަސް . ބެރެބެދިރައިވެރިމަސް . ބޮލިކެ . ބޮޑައި . ބޮޑުހަނޑޫ . ބޮޑުއީދުމަސް . ޅިޔައަކުރު . ކަށިކޮލި . ކަނދިމަސް . ކަނޑުފަޅުފީނުން . ކަންއިލި . ކަޅުފޮނިޔަމަސް . ކަލަންޑަރު . ކަލަރުބިބީ . ކުނިހުދު . ކުނިހުދުލުން . ކުންބަޅަ . ކުފޫ . ކުފޫ ހަމަވުން . ކުޑައީދުމަސް . ކޮމިޔުނިޒަމް . ކޯރިބޯ . އަންގައު . އަރާފަދަ . އަތާއަތާލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ